Köşe Yazıları  >  HAREKET EĞİTİMİ NEDİR?
16.10.2021  

 

HAREKET EĞİTİMİ NEDİR ?

 

Çocuklarda motorik özelliklerin mümkün olan en üst seviyeye çıkartılması  şeklinde tanımlayabileceğimiz hareket eğitimi; fiziksel becerilerin yanında çocuğun kendini ifade edebilmesi için yeni yöntemler bulmasına, problem çözme yeteneğini geliştirmesine olumlu katkılar sunan,  dikkat ve zihinsel becerilerinde tam anlamıyla gelişimini sağlayan planlı ve sistematik bir çalışmadır. Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.

 

HAREKET EĞİTİMİN ÇOCUKLARA FAYDALARI

 

  • Çocuğa yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar.
  • Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlar.
  • Çocuğun, koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
  • Çocuğun; kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini amaçlar.
  • Çocuğun lokomotor, non-lokomotor, manipülatif becerilerini geliştirir.
  • Çocuğun postürünün düzeltilmesi ve gelişmesine yardımcı olur.

 

HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN İLİŞKİSİ

 

Vücut parçaları ile; dairesel, dar-geniş, salınarak, simetri-asimetri hareketlerinin nasıl yapıldığının öğrenilmesi sağlanır. Nesne ile; üzerinde-altında, içinde-dışında, yakın-uzak, birlikte, aracılığıyla gibi nasıl hareket edileceğinin öğrenilmesine katkıda bulunulur. Eş-grup ile; yönetme-takip etme, beraber-karşılıklı, grupla-eş ile gibi hareketlerin yönetimi ve yönlendiriminin nasıl olacağı öğrenilir.

 

Oyunla  öğrenmenin  faydalarından  biri  de çocuğun  dikkatini  yoğunlaştırabilmesi olduğu ifade edilmektedir. Oyunlar, öğrencileri  pasif durumdan aktif duruma geçirmeleri nedeniyle dikkat üzerinde, diğer öğrenme  tekniklerine göre daha fazla etkiye sahiptir. Oyun, bir eğitim aracı  olup, temel eğitimin bütün dallarında hem  öğretim metodu hem de öğretim  aracıdır.  Oyunla  eğitim sonucunda, öğrenilen daha iyi hafızada kalır, mukayeseli düşünme, karar verme ustalığı gelişir ve davranışları  olumlu yönde etkilenir.

 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİ NEDİR ?

Özel gereksinimli çocuklarda , motorik özelliklerin münkün olan seviyenin en üst seviyeye çıkartılması şeklinde tanımlayabilcegimiz hareket eğitimi ; fiziksel becerilerin yanında çocuğa kendini ifade edebilmesi için yeni yöntem bulmasına , problem çözme yeteneğini geliştirmesinin yanında çözüm geliştirme sürecine olumlu katkılar sunan , dikkat ve zihinsel becerilerinde tam anlamıyla gelişimini sağlayan planlı ve sistematik bir çalışmadır.

 

Paylaş :