Köşe Yazıları  >  DİKKATİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
16.10.2021  

 

DİKKATİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dikkat, günlük etkinliklerin birçoğunda olduğu gibi, eğitim aşamasında ve iş hayatında da zihinsel faaliyetlerin en önemli öğelerinden biri olarak görülür. Dikkat gerek öğrenim gerekse sporda zirve performansa ulaşmak için olması zorunlu olan durumlardan biridir. Dikkat kısa sürede çok fazla bilginin işlenmesinin gerekli olduğu spor becerilerinde daha çok değer elde eder. Uygun performans sergilemek için gerekli temel beceriler arasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, gerekirse dikkatin başka bir hedefe nasıl yönlendirileceği ve dikkatin nasıl belli bir hedefte toplanacağını bilmek gereklidir

         Dikkat, duyusal yollarla gelen uyarıcılardan herhangi birinin, ötekilerinden belli hedeflere göre seçilip ayıklanma faaliyeti olarak görülür. Dikkat vücudun duyduğu ihtiyaçlar açısından yönlendirilen ve yapılandırılan bir durumdur. Dikkat, öğrenme ile ilgili birçok faaliyette bulunur ve erken yıllardan itibaren bilişsel örneklerin gelişimine katkı verir İyi bir dikkat düzeyine sahip öğrenci ile dikkatsiz ya da dikkat düzeyi düşük olan öğrencilerin öğrenme düzeyleri çok farklıdır. Öğrenme üzerinde etkili faktörlere göz attığımızda; genel uyanıklık ve dikkat, istekli olma, aktif bir katılım ve geri dönütün önemli olduğu ifade edilebilir. Okul ortamındaki birçok görev, yaşa uygun yeterli performans gösterebilmek için dikkatin sürekliliğini gerektirir. Sürekli dikkat, seçici olma ve odaklanmanın uygun ve gerekli olduğu durumda harekete geçmesi ve devam etme yeteneğidir .

         Dikkat kapasitesi kişiler arasında farklılıklar gösterir. Hatta aynı kişide değişik durumlarda da farklılıklar gösterebilir. Dikkat sürecinin etkili bir durumda kendini gösterdiği alanlardan biri de oyun oynama sürecidir. Oyun, çocuğun zorunlu olan bir ihtiyacıdır. Çocuklar kendilerini oyunlar aracılığı ile oldukları gibi ifade ederler. Oyunlar oynanırken öğrenilen her şey kalıcı durum gelir. Bu yüzden çocuklara verilecek her şeyin oyun yolu ile verilmesi gerekir

         Oyun ve oyunca sürecinde yapılan araştırmalarında bize gösterdiğine göre çocukların çevresinde fazla uyarıcı oyuncak materyal ve diğer eşyaların bulunması çocukların gelişimlerini destelemez aksine normal koşullarda gelişimine devam eden beyin merkezlerinin işlerini düzgün yapmasını engelleyerek dikkat süresini kısaltır etkinliklerde meşgul olma sürelerini azaltır.

 

                                                                               REHBER ÖĞRETMEN

                                                                                     Havva BAL

Paylaş :